«

»

Oct
10

Hur en CEPAP fungerar och hur den kan hjälpa mot snarkning

Continuous Positive Airway Pressure, vanligen kallat CPAP, uttalas “Se-Pap.”

Det är ju ingen invecklad vetenskap – vad som händer när man snarkar.snarkning .

Hur det fungerar:
En CPAP-enhet består av en kontrollenhet med en fläkt som du placerar bredvid din säng, och en mask som fäster över näsan och som du har kvar under hela sömnen. Lufttrycket justeras så att det är precis tillräckligt för att förhindra halsens vävnad från att sjunka ihop under sömnen vilket i sin tur förhindrar en apné, och risken för snarkningar.

Resultat:
CPAP system har visats mycket effektiv för att förebygga sömnapné och snarkning.

Den enda nackdelen med den här typen av behandlingar är att detta är en livstidsbehandling: apné-anfall återvända så snart du slutar att använda din CPAP-maskin. Men frågan är väl varför skulle du göra det? Moderna CPAP-system är mycket mindre påträngande än vissa av de tidigare maskiner, och fläktens luftmotor är tystare, vilket stör sömnen mindre än tidigare. Överväger man de kirurgiska alternativen – och deras relativt låga långfristiga framgång ? så betraktas CPAP vara den mest logiska och enkla metoden id snarkning och apnéer. En sak är säker: man bör inte ignorera sin sömnapné, det är en åkomma som kan komma att ha stor inverkan på din hälsa.